System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Informacje podstawowe

Mapa Gminnej Ewidencji Zabytków przedstawia lokalizację obiektów spełniających kryteria zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 12, 13 i 15 ww. Ustawy.
Przedstawione obiekty zostały objęte ochroną konserwatorską na mocy art. 7 pkt 1, 2, 3 ww. Ustawy i/lub zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków Wrocławia, prowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r.
Jednocześnie zaznaczamy, że Gminna Ewidencja Zabytków Wrocławia podlega aktualizacji, zatem w celu uzyskania wiążących odpowiedzi w odniesieniu do ochrony konserwatorskiej danych obiektów, prosimy kierować oficjalne wnioski/pisma do Działu Zabytków w Wydziale Architektury i Zabytków we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje o obszarach i obiektach zawarte w karcie adresowej zabytku (wraz ze zdjęciem) można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie. Aby wyświetlić zdjęcie należy kliknąć w ikonę Ikona - Zdjęcie dostępną na formatce identyfikacji - zdjęcie z opisem zostanie otwarte w nowej zakładce.

Zdjęcie zabytku

Wzory ikon rozróżniające na mapie rodzaj obiektu (zabytku) są własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa i zostały nieodpłatnie udostępnione SIP Wrocławia na podstawie umowy licencyjnej.