System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

UDOKUMENTOWANE ODWIERTY GEOLOGICZNE

Informacje o mapie

Mapa udokumentowanych otworów geologicznych jest wizualizacją danych przygotowaną we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Projekt agreguje i systematyzuje udokumentowane otwory geologiczne na terenie miasta Wrocławia, umożliwiając ich szybkie odnalezienie na interaktywnej mapie.

Mapa zawiera informacje odnośnie m.in.: lokalizacji otworów, typów otworów, roku zatwierdzenia dokumentacji i danym numerze archiwalnym.

Dane pochodzą z dokumentacji geologicznych zatwierdzonych przez Prezydenta Wrocławia oraz dokumentacji przekazanych.

Aktualnie, dane na mapie zostały zaimportowane z zatwierdzonych dokumentacji geologicznych w latach 2016-2022 i będą sukcesywnie uzupełniane zarówno o nowe wpisy, jak i te z lat przed rokiem 2016.

Szczegółowe dane odnośnie udokumentowanych otworów, które przechowywane są w archiwum geologicznym, udostępnione są po złożeniu stosownego wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8573/gromadzenie-archiwizowanie-i-udostepnianie-informacji-geologicznej.

Uwagi do danych prosimy zgłaszać bezpośrednio do Działu Geologii i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.