System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

NOWOŚCI

24 Maj 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Udostępniamy wyszukiwarkę lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu.
Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającej adresowi zamieszkania, siedziby obwodowej komisji wyborczej.
W oknie informacyjnym dla siedziby obwodowej komisji wyborczej prezentowane są m.in. informacje o tym gdzie dokładnie mieści się siedziba komisji, jaka jest granica obwodu głosowania, a także, czy lokal wyborczy jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wybory do Paramentu Europejskiego 2024 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca pomiędzy godziną 7 rano a 21 wieczorem.


21 Mar 2024

Wybory Samorządowe 2024. Udostępniamy wyszukiwarkę lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu.
Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającej adresowi zamieszkania, siedziby obwodowej komisji wyborczej.
W oknie informacyjnym dla siedziby obwodowej komisji wyborczej prezentowane są m.in. informacje o tym gdzie dokładnie mieści się siedziba komisji, jaka jest granica obwodu głosowania, a także, czy lokal wyborczy jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wybory Samorządowe 2024 »


29 Sty 2024

Publikujemy mapę Ograniczenie sprzedaży alkoholu

Mapa przedstawia informacje o punktach sprzedaży napojów alkoholowych i obowiązujących w nich zezwoleniach z uwzględnieniem podziału miasta na 48 osiedli oraz z wyróżnieniem 9 osiedli, na terenie których w porze nocnej (między godziną 22:00 i 6:00) obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w punktach handlowych.

Więcej informacji i odnośnik do mapy Ograniczenie sprzedaży alkoholu»


13 Paź 2023

Publikujemy mapę Adaptacja do zmian klimatu

Mapa przedstawia różne aspekty zarządzania wodą w mieście. Stanowi kompendium wiedzy na temat podejmowanych inicjatyw ekologicznych przez Władze Miasta.
Pierwsza warstwa ilustruje aktywność osiedli w ramach programu „Złap Deszcz”, przedstawiając liczbę dotacji oraz zrealizowane instalacje służące gromadzeniu wody deszczowej.
Druga warstwa skoncentrowana jest na edukacyjnym programie „Wrocławska Kranówka”, promującym korzystanie z wody kranowej w szkołach, ma nie tylko zachęcić młodych ludzi do zdrowszego trybu życia, ale również zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt konsumpcji wody.
Trzecia warstwa mapy poświęcona jest z kolei programowi „Lubię Deszcz”, który przez serię warsztatów edukacyjnych, ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Wrocławia.

Więcej informacji o programach i odnośnik do mapy Adaptacja do zmian klimatu»


3 Lip 2023

"Zielony pająk - mapa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej" nagrodzona w konkursie "Innowacyjny Samorząd 2023"

Mapa "Zielony pająk - mapa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej" zajęła III miejsce w kategorii duże miasta w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2023”.
Serwis Samorządowy PAP po raz czwarty zorganizował konkurs „Innowacyjny Samorząd 2023”, w którym nagradzane są te samorządy, które w swoich działaniach wytyczają nowe szlaki, aby jeszcze pełniej realizować powierzone im zadania oraz które mogą być inspiracją dla innych Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 244 projekty, z czego 36 zostało ocenionych w kategorii duże miasta.

Link do mapy Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej miasta »


17 Sty 2023

Publikujemy mapę Dostępności do infrastruktury komunikacyjnej miasta

Mapa prezentuje miasto podzielone na 6 stref dostępności według kryteriów przyjętych w metodyce analizy. Do obliczenia dostępności wykorzystano zestaw danych w tym m.in. odległość od przystanku, liczbę linii komunikacji miejskiej czy położenie w stosunku do istniejących dróg publicznych.

Więcej informacji i odnośnik do mapy Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej miasta»


9 Lis 2022

Nowa wersja mapy wypadków i kolizji drogowych

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Mapy wypadków i kolizji drogowych » Zmieniony sposób prezentacji danych powinien znacząco ułatwić ich przeglądanie i analizowanie.


16 Sie 2022

Publikujemy Strategiczną mapę hałasu dla 2022 roku

Strategiczna mapa hałasu przedstawia dane związane z poziomem hałasu w mieście.
Strategiczne mapy hałasu zastępują dotychczas sporządzane mapy akustyczne.

Więcej informacji i odnośnik do mapy Strategiczna mapa hałasu 2022 »


11 Mar 2022

Aktualizacja mapy wypadków i kolizji drogowych

Mapa wypadków i kolizji drogowych » została uzupełniona o dane z 2021 roku.


3 Lut 2022

Aktualizacja mapy demograficznej

Mapa demograficzna » została uzupełniona o dane obejmujące rok 2021.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».