Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Ortofotomapy

Narzędzia

Suwak, który jest wyświetlany domyślnie na obszarze mapy, pozwala na płynne przechodzenie (z użyciem półprzeźroczystości) pomiędzy poszczególnymi latami wykonania ortofotomap.

Suwak ortofotomap
W każdej chwili można go: przesunąć na dowolny obszar mapy (chwytając na nagłówek), zadokować w lewym panelu klikając ikonę Ikona dokowania modułu funkcyjnego lub wyłączyć klikając ikonę Ikona zamykania narzędzia.
Zadokowany w lewym panelu "Suwak" można rozwinąć na mapę klikając przycisk Ikona oddokowania modułu funkcyjnego, po zamknięciu "Suwaka" można go ponownie uruchomić poprzez menu "Widok" > "Ortofotomapy".

Zawartość serwisu ortofotomap.

Najnowsza ortofotomapa, z roku 2015

Fotomapa obejmuje całość obszaru Wrocławia (nie ustanowiono fragmentów niejawnych) oraz niewielki margines terenu poza jego granicami.
Naloty wykonano 5-6 czerwca 2015; rozdzielczość terenowa ortofotomapy 5 cm/pixel.
Zasady wykorzystania ortofotomapy 2015

(Ortofotomapa z roku 2015 jest też dostępna w formie usługi WMS)

Ortofotomapa z roku 2014

Zasięg tej fotomapy obejmuje Wrocław w granicach administracyjnych oraz niewielkie obszary sąsiadujących gmin.
Naloty wykonano w roku 2014, rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel.

Ortofotomapa z roku 2012

Fotomapa obejmuje obszar Wrocławia oraz niewielkie fragmenty gmin ościennych.
Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące obiektów niejawnych, niewielki fragment obszaru Wrocławia jest zaprezentowany w istotnie pogorszonej rozdzielczości.
Obszar ten jest dostępny bez ograniczeń na mapach z roku 2006, 2007, 2014 oraz nowszych.
Fotomapa została wykonana w ramach rządowego projektu ISOK, a pozyskana dla Wrocławia z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Nalot - kwiecień 2012, rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel

Ortofotomapa z roku 2011

Zasięg tej fotomapy obejmuje Wrocław oraz niewielkie fragmenty gmin ościennych.
Ze względu na ograniczenia dotyczące obiektów niejawnych drobny fragment obszaru Wrocławia jest przedstawiony w istotnie pogorszonej rozdzielczości.
Obszar ten jest dostępny bez ograniczeń na mapach z roku 2006, 2007, 2014 oraz nowszych.
Naloty wykonano 1-2 października 2011, rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel, dokładność pozycjonowania to 50 cm/pixel.

Ortofotomapa z roku 2009

Jej obszar obejmuje nie tylko Wrocław w granicach administracyjnych ale także znaczące fragmenty gmin ościennych.
Niestety ze względu na ograniczenia dotyczące obiektów niejawnych wykonawca nie wykonał zdjęć nad niewielkim fragmentem Wrocławia.
Obszary te są dostępne na mapach z roku 2006 oraz 2007.
Nalot - kwiecień 2009, rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel, dokładność pozycjonowania to 50 cm/pixel.

Ortofotomapa (satelitarna) z roku 2007

Nie obejmuje południowych i zachodnich fragmentów miasta.
Zdjęcia z 24 września 2007, rozdzielczość terenowa 80 cm/pixel

Ortofotomapa z roku 2006

Był to niemal pierwszy w kraju (o takiej skali), projekt tak kompleksowej i precyzyjnej fotogrametrycznej mapy miasta, wykonany z wykorzystaniem najnowszych dostępnych wówczas technologii (za pomocą specjalistycznej kamery cyfrowej oraz lidaru).

Na jej podstawie przygotowanych zostało wiele tematycznych warstw mapy Wrocławia m.in:

Opracowany został także pełny numeryczny model terenu oraz jego pokrycia (DTM, DSM).
W sumie pozyskano terabajty danych przestrzennych dotyczących Wrocławia.
4-6 maja 2006, rozdzielczość 10 cm/piksel, dokładność pozycjonowania 10 cm/piksel.

Ortofotomapa z roku 1994.

Analogowa ortofotomapa Wrocławia. Jakość tej mapy jest pochodną ograniczeń wynikających z dostępnej wówczas analogowej technologii.


Zasady wykorzystania ortofotomapy z roku 2015

Odbiorcy ortofotomapy 2015 są upoważnieni do:

W wypadku publikowania fragmentów ortofotomapy w formie wydruku lub w formie bitmap prosimy o zamieszczenie informacji o ich pochodzeniu poprzez dodanie „Źródło System Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl”.

Właścicielem licencji na wykorzystanie ortofotomapy 2015 jest Gmina Wrocław.
Ewentualne pytania w sprawie dalszego wykorzystania ortofotomapy proszę kierować do działu Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.


Czym są ortofotomapy (i dlaczego nie mają wiele wspólnego z ortografią)