System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

ORTOFOTOMAPY

Narzędzia

Suwak, który jest wyświetlany domyślnie na obszarze mapy, pozwala na płynne przechodzenie (z użyciem półprzeźroczystości) pomiędzy poszczególnymi latami wykonania ortofotomap.

Suwak ortofotomap
W każdej chwili można go: przesunąć na dowolny obszar mapy (chwytając na nagłówek), zadokować w lewym panelu klikając ikonę Ikona dokowania modułu funkcyjnego lub wyłączyć klikając ikonę Ikona zamykania narzędzia.
Zadokowany w lewym panelu "Suwak" można rozwinąć na mapę klikając przycisk Ikona oddokowania modułu funkcyjnego, po zamknięciu "Suwaka" można go ponownie uruchomić poprzez menu "Widok" > "Ortofotomapy".

Zawartość serwisu ortofotomap

Ortofotomapa z roku 2023

Naloty wykonano 3 czerwca 2023 na zlecenie ARiMR.
Rozdzielczość terenowa to 25 cm/pixel.
Ortofotomapa pozyskana z otwartych zasobów GUGIK.

(Ortofotomapa z roku 2023 jest też dostępna w formie usługi WMS i WMTS)

Ortofotomapa z roku 2022

Naloty wykonano 18 maja 2022 na zlecenie GUGIK (nr zamówienia: BDG-ZP.2610.3.2022.GI).
Rozdzielczość terenowa to 5 cm/pixel.
Ortofotomapa pozyskana z otwartych zasobów GUGIK.

(Ortofotomapa z roku 2022 jest też dostępna w formie usługi WMS i WMTS)

Ortofotomapa z roku 2021

Naloty wykonano 10 maja 2021 na zlecenie GUGIK (nr zamówienia: BDG-ZP.2610.33.2020.GI).
Rozdzielczość terenowa to 5 cm/pixel.
Ortofotomapa pozyskana z otwartych zasobów GUGIK.

(Ortofotomapa z roku 2021 jest też dostępna w formie usług WMS i WMTS)

Ortofotomapa z roku 2020

Naloty wykonano w II-III kwartale 2020 na zlecenie GUGIK (nr zamówienia: BDG-ZP.2610.3.2020.GI).
Rozdzielczość terenowa to 25 cm/pixel.
Ortofotomapa pozyskana z otwartych zasobów GUGIK.

(Ortofotomapa z roku 2020 jest też dostępna w formie usług WMS i WMTS)

Ortofotomapa z roku 2019

Naloty wykonano 16 kwietnia 2019 (południe miasta) oraz 27 czerwca 2019 (północ miasta).
Rozdzielczość terenowa to 25 cm/pixel.
Ortofotomapa pozyskana z otwartych zasobów GUGIK.

Ortofotomapa z roku 2018

Wyświetlana domyślnie fotomapa obejmuje całość obszaru Wrocławia (nie ustanowiono fragmentów niejawnych) oraz niewielki margines terenu poza jego granicami.
Naloty wykonano 6-7 kwietnia 2018; rozdzielczość terenowa ortofotomapy 4 cm/pixel.
Wykonawcą zamówienia było konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., GISPRO Sp. z o.o.
Powyższa ortofotomapa Wrocławia nie jest ortofotomapą w rozumieniu rozporządzenia MSWiA „w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu”. Tym samym nie wchodzi w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nie posiada formalnych atrybutów przysługujących elementom tego zasobu.
Zasady wykorzystania ortofotomapy 2018

(Ortofotomapa z roku 2018 jest też dostępna w formie usług WMS i WMTS)

Ortofotomapa z roku 2017 (dla fragmentu miasta)

Obejmuje swoim zasięgiem południowe i wschodnie obrzeża Wrocławia oraz gmin sąsiednich.
Ortofotomapa RGB wykonana przez MGGP Aero Sp. z o.o., na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2017 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu.
Rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel, dokładność pozycjonowania to 30 cm/pixel, układ współrzędnych 2000.
Dane pozyskano z GUGiK.

Ortofotomapa z roku 2015

Fotomapa obejmuje całość obszaru Wrocławia (nie ustanowiono fragmentów niejawnych) oraz niewielki margines terenu poza jego granicami.
Naloty wykonano 5-6 czerwca 2015; rozdzielczość terenowa ortofotomapy 5 cm/pixel.
Zasady wykorzystania ortofotomapy 2015

(Ortofotomapa z roku 2015 jest też dostępna w formie usługi WMS)

Ortofotomapa z roku 2015 (dla fragmentu miasta)

Obejmuje swoim zasięgiem pólnocny i centralny obszar Wrocławia oraz gmin sąsiednich.
Ortofotomapa RGB wykonana na potrzeby projektu LPIS, przez OPEGIEKA Elbląg, na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2015 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu.
Rozdzielczość terenowa 50 cm/pixel, układ współrzędnych 2000.
Dane pozyskano z GUGiK.

Ortofotomapa z roku 2014

Zasięg tej fotomapy obejmuje Wrocław w granicach administracyjnych oraz niewielkie obszary sąsiadujących gmin.
Naloty wykonano 12 i 20 marca 2014; rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel.
Dane pozyskano z GUGIK.

Ortofotomapa z roku 2012

Fotomapa obejmuje obszar Wrocławia oraz niewielkie fragmenty gmin ościennych.
Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące obiektów niejawnych, niewielki fragment obszaru Wrocławia jest zaprezentowany w istotnie pogorszonej rozdzielczości.
Obszar ten jest dostępny bez ograniczeń na mapach z roku 2006, 2007, 2014 oraz nowszych.
Fotomapa została wykonana w ramach rządowego projektu ISOK, a pozyskana dla Wrocławia z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Nalot - kwiecień 2012, rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel

Ortofotomapa z roku 2011

Zasięg tej fotomapy obejmuje Wrocław oraz niewielkie fragmenty gmin ościennych.
Ze względu na ograniczenia dotyczące obiektów niejawnych drobny fragment obszaru Wrocławia jest przedstawiony w istotnie pogorszonej rozdzielczości.
Obszar ten jest dostępny bez ograniczeń na mapach z roku 2006, 2007, 2014 oraz nowszych.
Naloty wykonano 1-2 października 2011, rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel, dokładność pozycjonowania to 50 cm/pixel.

Ortofotomapa z roku 2009

Jej obszar obejmuje nie tylko Wrocław w granicach administracyjnych ale także znaczące fragmenty gmin ościennych.
Niestety ze względu na ograniczenia dotyczące obiektów niejawnych wykonawca nie wykonał zdjęć nad niewielkim fragmentem Wrocławia.
Obszary te są dostępne na mapach z roku 2006 oraz 2007.
Nalot - kwiecień 2009, rozdzielczość terenowa 10 cm/pixel, dokładność pozycjonowania to 50 cm/pixel.

Ortofotomapa (satelitarna) z roku 2007

Nie obejmuje południowych i zachodnich fragmentów miasta.
Zdjęcia z 24 września 2007, rozdzielczość terenowa 80 cm/pixel

Ortofotomapa z roku 2006

Był to niemal pierwszy w kraju (o takiej skali), projekt tak kompleksowej i precyzyjnej fotogrametrycznej mapy miasta, wykonany z wykorzystaniem najnowszych dostępnych wówczas technologii (za pomocą specjalistycznej kamery cyfrowej oraz lidaru).

Na jej podstawie przygotowanych zostało wiele tematycznych warstw mapy Wrocławia m.in:

Opracowany został także pełny numeryczny model terenu oraz jego pokrycia (DTM, DSM).
W sumie pozyskano terabajty danych przestrzennych dotyczących Wrocławia.
4-6 maja 2006, rozdzielczość 10 cm/piksel, dokładność pozycjonowania 10 cm/piksel.

Ortofotomapa z roku 1994.

Analogowa ortofotomapa Wrocławia. Jakość tej mapy jest pochodną ograniczeń wynikających z dostępnej wówczas analogowej technologii.


Zasady wykorzystania ortofotomapy z roku 2015 (nie dotyczy ortofotomapy dla fragmentu miasta pozyskanej z GUGiK) i 2018

Odbiorcy ortofotomapy 2015 i 2018 są upoważnieni do:

W wypadku publikowania fragmentów ortofotomapy w formie wydruku lub w formie bitmap prosimy o zamieszczenie informacji o ich pochodzeniu poprzez dodanie „Źródło System Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl”.

Właścicielem (niewyłącznej) licencji na wykorzystanie ortofotomap 2015 i 2018 jest Gmina Wrocław.
Ewentualne pytania w sprawie dalszego wykorzystania ortofotomapy proszę kierować do działu Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.


Czym są ortofotomapy (i dlaczego nie mają wiele wspólnego z ortografią)