Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Ostatnie nowości:

Dostępne mapy:

Mapa podstawowa
Mapa podstawowa
Ortofotomapa
Ortofotomapa
Plany miejscowe
Plany miejscowe
Studium
Studium
Fotoplany ukośne
Fotoplany ukośne
Mapa własności
Mapa własności
Komunikacja, utrudnienia, wydarzenia masowe
Komunikacja, utrudnienia, wydarzenia masowe
Mapa wysokościowa
Mapa wysokościowa
Demografia
Demografia
Model 3D miasta
Model 3D miasta
Inwestycje miejskie
Inwestycje miejskie
Mapa akustyczna
Mapa akustyczna
Mapa przyrodnicza
Mapa przyrodnicza
Mapy wod.-kan. MPWiK
Mapy wod.-kan. MPWiK
Program mieszkaniowy
Program mieszkaniowy
Profile wysokościowe
Profile wysokościowe

System Informacji Przestrzennej jest prowadzony przez Biuro Rozwoju Wrocławia- jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego Wrocławia

Mapy i dane SIP mają zróżnicowany status własnościowy oraz formalny. Szczegółowe informacje na temat statusu poszczególnych warstw i danych oraz zasad ich wykorzystania można znaleźć na stronach tego serwisu (kliknij w ikonę przy danej mapie) albo kontaktując się z Działem Systemu Informacji Przestrzennej.

Pomoc do map

Instrukcja obsługi portalu mapowego szczegłówo opisuje sposób wykorzystania wszystkich jego zaawansowanych funkcji.

Stara wersja serwisu

W celu odwiedzenia starej wersji serwisu Systemu Informacji Przestrzennej zapraszamy pod adres http://geoportal.wroclaw.pl/www/old/index.shtml.