System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

FOTOPLANY UKOŚNE 2015

O fotoplanach

Prezentowane u nas fotoplany powstały w wyniku przetworzenia zdjęć ukośnych Wrocławia wykonanych 3 maja oraz 4, 5 i 6 czerwca 2015, rozdzielczość do 8 cm/px.
Ze względu na wynikające z zasad optyki i możliwości technicznych ograniczenia, obraz prezentowany na fotoplanach ukośnych nie jest precyzyjnym odzwierciedleniem rzeczywistości, takim z jakim mamy do czynienia na ortofotomapach. W niektórych miejscach występują pewne zniekształcenia geometrii, nachylające się ku sobie budynki itp. Przybliżony charakter mają, dokonywane na ukośnych fotoplanach, pomiary odległości, wysokości, powierzchni.
Fotoplany ukośne należy traktować wyłącznie jako materiał poglądowy.

Zakres obszaru wykonania fotoplanów ukośnych na tle granic Wrocławia.

Zakres zdjęć ukośnych

W aplikacji ukosne.gis.um.wroc.pl prezentowana jest także ortofotomapa Wrocławia (zdjęcia pionowe wykonane 5 i 6 czerwca 2015). Zakres przestrzenny ortofotomapy jest większy niż fotoplanów ukośnych stąd przy granicach Wrocławia pojawiają się obszary jeszcze dostępne na ortofotomapie ale już nie dostępne na skośnych fotoplanach.

Dostępne funkcje

Zasady wykorzystania prezentowanych na ukosne.gis.um.wroc.pl fotoplanów

Odbiorcy fotoplanów są upoważnieni do:

W wypadku publikowania fragmentów fotoplanów w formie wydruku lub w formie bitmap prosimy o zamieszczenie informacji o ich pochodzeniu poprzez dodanie „Źródło System Informacji Przestrzennej Wrocławia - www.geoportal.wroclaw.pl”.

Właścicielem licencji na wykorzystanie fotoplanów jest Gmina Wrocław.
Za pozyskanie i wykorzystanie fotoplanów odpowiada dział Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia ( www.geoportal.wroclaw.pl )