System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MPZP 694

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu

status planu

plan w opracowaniu

kontakt do projektanta planu: (71) 777-76-84
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr V/94/19
z dnia 21 lutego 2019 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 20.03.2019 - 10.04.2019

zobacz ogłoszenie w BIP

Symbol rozpatrzenia wniosków

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 3344/20
z dnia 2 lipca 2020 roku

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Zobacz projekt z etapu opiniowania w BIP
z dnia 7 lipca 2020 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 18 kwietnia 2023 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

11.12.2023 - 19.01.2024

W tym czasie możliwe było:

Zapoznanie się z PROJEKTEM PLANU< w okresie od 11.12.2023 do 05.01.2024

Wzięcie udziału w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 18.12.2023 o godzinie 15:30

Złożenie FORMALNEJ UWAGI do projektu planu

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 12484/24
z dnia 9 lutego 2024 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

23.05.2024 - 01.07.2024

Zobacz projekt w BIP

W tym czasie możesz:

Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU

  • osobiście w okresie od 23.05.2024 do 17.06.2024 w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30
  • lub w dowolnym momencie poprzez pobranie projektu z BIP

Wziąć udział w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 03.06.2024 o godzinie 15:30

Złożyć FORMALNĄ UWAGĘ do projektu planu
ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE