System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MPZP 790

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Semaforowej, Pakistańskiej i Wietnamskiej we Wrocławiu

status planu

plan w opracowaniu

kontakt do projektanta planu: (71) 777-89-84
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr LIX/1562/22
z dnia 20 października 2022 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 14.12.2022 - 04.01.2023

zobacz ogłoszenie w BIP

Symbol rozpatrzenia wniosków

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 11651/23
z dnia 31 października 2023 roku

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Zobacz projekt z etapu opiniowania w BIP
z dnia 20 listopada 2023 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 20 lutego 2024 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

16.04.2024 - 23.05.2024

W tym czasie możliwe było:

Zapoznanie się z PROJEKTEM PLANU< w okresie od 16.04.2024 do 09.05.2024

Wzięcie udziału w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 24.04.2024 o godzinie 15:30

Złożenie FORMALNEJ UWAGI do projektu planu

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 180/24
z dnia 6 czerwca 2024 roku

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE