Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
6 Maj 2011

Udostępnione zostało zestawienie rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Nowa strona » zawiera zestawienie rysunków MPZP w oryginalnej skali wraz z plikami geolokalizacyjnymi.