System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English
12 Wrz 2019

Decyzje architektoniczne, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowaliśmy dwie nowe mapy: Decyzje architektoniczne i Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje architektoniczne » zawierają wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa. Można w niej m.in. zobaczyć sprawy związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach » zawierają sprawy prowadzone przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Więcej informacji można uzyskać w opisach map.