System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English
23 Sty 2020

Udostępniamy mapę ograniczeń tonażowych

Mapa ograniczeń tonażowych (ruch ciężarowy) powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz firm prowadzących działalność na terenie Wrocławia, w celu wskazania możliwości dojazdu zgodnie z polityką transportową miasta.

Mapa zawiera oznakowanie ORD (organizacji ruchu docelowego/stałego) ograniczeń tonażowych obowiązujących na terenie miasta wraz z odstępstwami.

Mapa jest przedstawiona w możliwie realistyczny sposób ze wskazaniem przybliżonej lokalizacji znaku oraz orientacją. Tabliczki pod znakami wyświetlają się w sposób umożliwiający przeczytanie i są „doklejone” do znaku, którego dotyczy odstępstwo.
Po kliknięciu na konkretny znak, jest możliwość odczytania szczegółów danego znaku drogowego (wartość znaku i symbol znaku) jak również wyświetlenia zdjęcia znaku.

Dane o obowiązującym oznakowaniu ograniczeń tonażowych są aktualizowane na bieżąco, zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORD oraz po wyniesieniu oznakowania w teren.
Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy. Nie może być podstawą czynności administracyjnych czy urzędowych.

Szczegóły na temat mapy dostępne są na stronie - Ruch ciężarowy »