Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
24 Wrz 2012

Na naszych mapach jest dostępne menu kontekstowe.

Na naszych mapach uruchomiliśmy menu kontekstowe.
Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obszarze mapy pokaże się okno szybkiego wyboru, które umożliwia dostęp do następujących funkcji: "Identyfikuj", "Przybliż", "Oddal", "Pełny widok", "Mierz odległość", "Mierz powierzchnię", "Selekcja, analizy", "Szkicowanie", "Drukuj".

Menu kontekstowe


5 Lip 2012

Wprowadzenie drobnych modyfikacji w mechanizmie wyszukiwania działek oraz wyświetlania informacji o ich powierzchni.

Zmiany w wyszukiwarce działek są już uwzględnione w instrukcji obsługi
Informacja o powierzchni jest widoczna po wyszukaniu działki lub po jej identyfikacji. Źródłem danych o powierzchni działki jest Ewidencja Gruntów i Budynków.


14 Maj 2012

Uruchomiliśmy mapę obiektów Euro 2012 oraz innych związanych z obsługą mistrzostw we Wrocławiu

Mapa nie jest już dostępna.


2 Mar 2012

Przebudowany został serwis prezentujący ortofotomapy

Od dzisiaj wszystkie starsze ortofotomapy są prezentowane w takiej samej formie jak ortofotomapa 2011 czyli w formie uprzednio wygenerowanych "kafelków".
Zmiana ta powinna radykalnie zwiększyć szybkość działania starszych fotomap i prędkość przełączania się pomiędzy nimi.
Fotomapy


25 Sty 2012

Udostępniliśmy mapę infastruktury wodno-kanalizacyjnej

Od dzisiaj, na Mapie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dostępne są informacje o sieciach: wodociągowej, ściekowej, deszczowej, a także o awariach i wyłączeniach dostaw wody, lokalizacji szamb i firm asenizacyjnych, itp.

Wszystkie dane prezentowane na mapie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej są generowane i aktualizowane przez MPWiK S.A.


23 Sty 2012

Udostępniliśmy informacje o okolicach Wrocławia.
Zaktualizowane zostały dane o działkach i strukturze własności

Od dzisiaj, na Mapie Podstawowej dostępna jest warstwa "Mapa otoczenia" - zawierająca podstawowe informacje o okolicznych gminach (drogi, hydrografia, miejscowości, pokrycie terenu - bez możliwości wyszukiwania), wyświetlanie tej warstwy można oczywiście w każdej chwili wyłączyć,

Prezentowane na Mapie struktury własności informacje o działkach są już aktualne na dzień 5.01.2012.


16 Sty 2012

Nowa ortofotomapa, z 2011 roku

Udostępniliśmy nową ortofotomapę
Zdjęcia do tej fotomapy zostały wykonane w październiku 2011.


2 Sty 2012

Udostępniliśmy mapę inwestycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Prezentowane na mapie oraz w wyszukiwarce dane są częścią zasobów Systemu Monitoringu Inwestycji Miejskich.
System monitoringu powstał w celu nadzorowania i koordynacji inwestycji realizowanych przez Gminę Wrocław, a zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.


8 Lis 2011

Mapa komunikacji uzupełniona została o kolejne warstwy

Mapa komunikacji uzupełniona została o warstwy: tory tramwajowe, przystanki autobusowe i tramwajowe, lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, porty, przystanie.


13 Paź 2011

W formie usługi WMS udostępniona została "Mapa Podstawowa"

Do udostępnionych wcześniej danych o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (WMS/WFS) i ortofotomapy (WMS) dołączył WMS "Mapy Podstawowej"

Szczegółowe informacje