Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
7 Wrz 2011

Kolejne zasobu udostępnione jako usługi WMS oraz WFS

Od 7 września dane o miejscowych plananch zagospodarowania przestrzennego są dostępne za pomocą usług WMS oraz WFS.
Jest to dodatkowa forma dystrybucji danych o wrocławskich MPZP, po mapie internetowej oraz zestawieniu plików MPZP do pobrania.

Szczegółowe informacje


1 Sie 2011

Większa szczegółowość ortofotomapy

Od 1 sierpnia, wyświetlana w naszych serwisach mapowych, ortofotomapa z roku 2009 jest dostępna także dla skali 1:250 (dotychczas największym przybliżeniem była skala 1:500).


21 Lip 2011

Aktualizacja zestawienia - rysunki mpzp do pobrania

Zaktualizowane zostało zestawienie rysunków MPZP do pobrania
Dodane zostały rysunki nowych planów: "Beskidzka" (nr 445), "Dubois, Kurkowa" (nr 438), "Bystrzycka" (nr 350), "Most Szczytnicki" (nr 395) oraz jednego z kilku brakujących starych planów "Graniczna, Mińska" (nr 63).


8 Lip 2011

Dane o utrudnianiach już dostępne

Udostępnione zostały do pobrania dane o utrudnieniach występujących na wrocławskich drogach, w formie aktulizowanych codziennie plików shp.


17 Cze 2011

Zrekonfigurowany został podsystem starych map SIP Wrocławia

Zmodernizowaliśmy i częściowo zmieniliśmy konfigurację tej części systemu informacji przestrzennej, która odpowiada za wyświetlanie "starych" mapy SIP Wrocławia.
W efekcie poprawie uległa mi.n. szybkość ich działania. Co prawda uruchomianie "starych" map trwa niemal tyle samo co poprzednio ale operacje na mapach (przybliżanie, przesuwanie) wyraźnie przyspieszyły.
Poprawa szybkości działania dotyczy map dynamicznych czyli "Mapy MPZP" i "Mapy 3d".


8 Cze 2011

Warstwa z lokalizacją wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Na mapie "Komunikacja indywidualna" udostępniona została warstwa z informacją o lokalizacji wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego


17 Maj 2011

Mapa eduakcji i nowa mapa utrudnień drogowych

Uruchomiona została mapa edukacji » (zawierająca informacje o placówkach oświatowych i obwodach szkolnych).
Przeniesiona została do mapy komunikacji » (znajdująca się dotychczas na starej aplikacji mapowej) mapa utrudnień drogowych.


6 Maj 2011

Udostępnione zostało zestawienie rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Nowa strona » zawiera zestawienie rysunków MPZP w oryginalnej skali wraz z plikami geolokalizacyjnymi.


14 Kwi 2011

Uruchomiony został pierwszy serwis WMS, udostępniamy za jego pomocą ortofotomapę z roku 2009

(Udostępniona ortofotomapa jest tą samą, która jest dostępna w naszych serwisach mapowych WWW np. w "Mapie Podstawowej".)

Serwis, w formie testowej, jest dostępny jako WMS w wersji 1.1.1 oraz 1.3.0 » pod poniższym adresem
http://gis.um.wroc.pl/services/ogc_orto/MapServer/WMSServer?
Do przeglądania danych serwowanych za pomocą usługi WMS konieczne jest specjalistyczne oprogramowanie (dostępne są także aplikacje darmowe, w tym open source »).

Ze względu na testowy charakter serwisu będziemy szczególnie wdzięczni za uwagi oraz informacje o ew. błędach - sip@um.wroc.pl.


28 Mar 2011

Mapa Programu Mieszkaniowego przeniesiona została na nową aplikację mapową - Nowa wersja mapy Programu Mieszkaniowego »

Wraz z nową wersją Mapy Podstawowej uruchomione zostało nowe narzędzie - wyszukiwarka ofert nieruchomości Gminy Wrocław przedstawianych w ramach Programu Mieszkaniowego »