Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
17 Sty 2023

Publikujemy mapę Dostępności do infrastruktury komunikacyjnej miasta

Mapa prezentuje miasto podzielone na 6 stref dostępności według kryteriów przyjętych w metodyce analizy. Do obliczenia dostępności wykorzystano zestaw danych w tym m.in. odległość od przystanku, liczbę linii komunikacji miejskiej czy położenie w stosunku do istniejących dróg publicznych.

Więcej informacji i odnośnik do mapy Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej miasta»


9 Lis 2022

Nowa wersja mapy wypadków i kolizji drogowych

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Mapy wypadków i kolizji drogowych » Zmieniony sposób prezentacji danych powinien znacząco ułatwić ich przeglądanie i analizowanie.


16 Sie 2022

Publikujemy Strategiczną mapę hałasu dla 2022 roku

Strategiczna mapa hałasu przedstawia dane związane z poziomem hałasu w mieście.
Strategiczne mapy hałasu zastępują dotychczas sporządzane mapy akustyczne.

Więcej informacji i odnośnik do mapy Strategiczna mapa hałasu 2022 »


11 Mar 2022

Aktualizacja mapy wypadków i kolizji drogowych

Mapa wypadków i kolizji drogowych » została uzupełniona o dane z 2021 roku.


3 Lut 2022

Aktualizacja mapy demograficznej

Mapa demograficzna » została uzupełniona o dane obejmujące rok 2021.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


13 Paź 2021

Wybory do Rad Osiedli 2021. Udostępniamy wyszukiwarkę lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu.
Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającej adresowi zamieszkania, siedziby obwodowej komisji wyborczej.
W oknie informacyjnym dla siedziby obwodowej komisji wyborczej prezentowane są m.in. informacje o dostosowaniu lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych, a także lista kandydatów do rady osiedla (przy każdym kandydacie podano dodatkowo wiek, zawód/wykształcenie oraz oznaczenie).

Wybory do Rad Osiedli 2021 »


23 Lip 2021

Aktualizacja mapy wypadków i kolizji drogowych

Mapa wypadków i kolizji drogowych » została uzupełniona o dane z pierwszej połowy 2021 roku.


10 Cze 2021

Publikujemy mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Mapa udostępnia granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/1019/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r.

Dzięki narzędziom Sprawdź adres i Sprawdź działkę można sprawdzić, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Procedura wydawania zaświadczeń o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji jest opisana w BIP.

Więcej informacji i odnośnik do mapy Obszar zdegradowany i rewitalizacji »


29 Kwi 2021

Mapa udokumentowanych odwiertów geologicznych

We współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu opublikowaliśmy mapę udokumentowanych otworów geologicznych na terenie miasta.

Dane pochodzą z dokumentacji geologicznych zatwierdzonych przez Prezydenta Wrocławia.
Dotychczas zaimportowane zostały dane z lat 2019-2020. Będą one sukcesywnie uzupełniane zarówno o nowe wpisy, jak i te sprzed roku 2019.

Więcej informacji i odnośnik do mapy Udokumentowane odwierty geologiczne »


1 Mar 2021

Aktualizacja mapy wypadków i kolizji drogowych

Mapa wypadków i kolizji drogowych » została uzupełniona o dane z 2020 roku.