System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

NOWOŚCI

12 Wrz 2019

Decyzje architektoniczne, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowaliśmy dwie nowe mapy: Decyzje architektoniczne i Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzje architektoniczne » zawierają wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa. Można w niej m.in. zobaczyć sprawy związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach » zawierają sprawy prowadzone przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Więcej informacji można uzyskać w opisach map.


22 Maj 2019

Mapa potencjału solarnego Wrocławia

Mapa potencjału solarnego prezentuje bogaty zestaw, szczegółowo opracowanych przez System Informacji Przestrzennej Wrocławia danych, o ilości energii słonecznej padającej na dachy miejskich budynków. Dane w ujęciu rocznym i w podziale na poszczególne miesiące prezentowane są w rozbiciu na składowe promieniowanie bezpośrednie (IDH), promieniowanie rozproszone (ISH) oraz promieniowanie całkowite, czyli suma powyższych (ITH).

Poprzez identyfikacje użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o potencjale solarnym wybranego budynku (w watogodzinach) w wybranej formie (w tym interaktywnego wykresu czy raportu z opcją eksportu do wielu formatów - Excel, pdf, xml itp.) oraz o potencjale solarnym wskazanej komórki 1 na 1 metr.

Użytkownicy mają też możliwość weryfikacji potencjału solarnego przykładowego panelu słonecznego poprzez wyrysowanie jego powierzchni na dowolnym dachu. W wyniku otrzymując roczną sumę natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego (IDH) dla narysowanego obszaru. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i zmieniającą się wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej.

Odnośnik do mapy, więcej informacji o mapie potencjału solarnego oraz o interpretacji wyników na niej prezentowanych można znaleźć na stronie o mapie solarnej »

Zważywszy na zaawansowany charakter prezentowanych analiz, gorąco zachęcamy wszystkich użytkowników mapy do zapoznania się z powyższą stroną. Ułatwi to poprawną interpretacją otrzymywanych wyników.


9 Maj 2019

Wybory do PE. Udostępniamy wyszukiwarkę lokali wyborczych

Wpisanie adresu zamieszkania wyświetla lokalizację przypisanej mu obwodowej komisji wyborczej.

Aplikacja umożliwia zmianę podkładu mapowego (na ortofotomapę) - przez klinięcie ikony "Mapy podkładowe". Można też ją udostępniać, w różnych formach, za pomocą narzędzia "Udostępnianie", w tym osadzać na innych stronach internetowych.
Aplikacja jest przystosowana do obsługi dotykowej na urządzeniach mobilnych.


18 Lut 2019

Aktualizacja mapy demograficznej

"Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2018.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


21 Gru 2018

Nowa mapa wrocławskich osiedli

W związku z nadal pojawiającymi się nieporozumieniami dotyczącymi faktycznego przebiegu granic wrocławskich osiedli, publikujemy specjalną mapę dedykowaną przede wszystkim ich prezentacji.

Nowa mapa wrocławskich osiedli »

Powyższa mapa jest prezentowana w nowej aplikacji przystosowanej m.in. do ekranów dotykowych i urządzeń mobilnych. Dostępne są na niej dwie warstwy podkładowe (Mapa podstawowa i Ortofotomapa 2018) oraz warstwa z granicami i nazwami osiedli Wrocławia.

Nowa aplikacja zawiera także nowe narzędzia: selekcji, druku, lokalizacji i udostępniania mapy.

Tutaj więcej o aktualnych granicach wrocławskich osiedli »


3 Paź 2018

Udostępniamy wyszukiwarkę komisji wyborczych

Wpisanie adresu zamieszkania wyświetla lokalizację przypisanej mu komisji wyborczej.
Wybory samorządowe 2018 »


6 Wrz 2018

Opublikowaliśmy nową ortofotomapę Wrocławia

Nowa fotomapa obejmuje całość obszaru Wrocławia (nie ustanowiono fragmentów niejawnych) oraz niewielki margines terenu poza jego granicami.
Naloty wykonano 6-7 kwietnia 2018; rozdzielczości terenowa ortofotomapy 4 cm/pixel.
Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., GISPRO Sp. z o.o.
W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczna ortofotomapa jest nieco mniej atrakcyjna wizualnie ze względu na czas wykonania - jeszcze przed okresem intensywnej wegetacji. Dzięki temu jednak, w większości zastosowań, jej użyteczność jest istotnie wyższa (rozwijające się liście nie zasłaniają dróg i elementów zabudowy).
W najnowszej ortofotomapie udało się też (dzięki odpowiednim zapisom specyfikacji zamówienia) zmniejszyć efekt „kładzenia” się budynków co poprawiło końcową jakość opracowania.

Powyższa ortofotomapa Wrocławia nie jest ortofotomapą w rozumieniu rozporządzenia MSWiA „w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu”. Tym samym nie wchodzi w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nie posiada formalnych atrybutów przysługujących elementom tego zasobu.
Zasady wykorzystania ortofotomapy 2018

Nowa ortofotomapa została też opublikowana jako ogólnodostępne serwisy:
WMS http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMSServer?
WMTS http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMTS?


28 Cze 2018

Udostępniamy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Opublikowaliśmy dwie kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu terenowe urządzenia sportowe oraz kryte urządzenia sportowe »
25 Cze 2018

Publikujemy ortofotomapy (dla fragmentu miasta) z 2015 i 2017 roku, pozyskane z GUGiK

Mapa Ortofotomapy » została rozbudowana o dane pozyskane z GUGiK:

 • Ortofotomapa z roku 2017:
 • Obejmuje swoim zasięgiem południowe i wschodnie obrzeża Wrocławia oraz gmin sąsiednich. Została wykonana przez MGGP Aero Sp. z o.o., na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2017 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Rozdzielczość terenowa to 10 cm, maksymalny błąd średni położenia punktu na ortofotomapie wynosi 30 cm, układ współrzędnych 2000.

 • Ortofotomapa z roku 2015:
 • Obejmuje swoim zasięgiem pólnocny i centralny obszar Wrocławia oraz gmin sąsiednich. Została wykonana na potrzeby projektu LPIS, przez OPEGIEKA Elbląg, na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2015 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Rozdzielczość terenowa to 50 cm, układ współrzędnych 2000.


  16 Maj 2018

  Fotografie pomników przyrody

  Pomniki przyrody na Mapie przyrodniczej » zostały uzupełnione o fotografie.
  Pomnik przyrody należy zidentyfikować za pomocą narzędzia Ikona - Identyfikacja, a następnie kliknąć w miniaturę zdjęcia - zostanie otwarte na nowej karcie przeglądarki, w pełnej rozdzielczości.

  Formatka identyfikacji